Learn beyond & together

Trainingen & Workshops

Unify Horizons gaat voor simpliciteit & kwaliteit. Om deze reden richten wij ons op

drie hoofdelementen voor het MBO & praktijkonderwijs van morgen.

Groeicultuur


 Met hulp bij belangrijke vraagstukken zoals het bevorderen van kwaliteitsbesef, formatief handelen en het creëren van een feedbackcultuur om van te leren. We gaan terug naar de kern en kijken kritisch en creatief naar jouw cruciale rode draad in de les.

Mentorschap


Samen gaan we kijken naar de nieuwste begeleidingsvormen die bij jou past, jongeren taal en praktische handvatten die gaan helpen om de SLB/LOB/Mentor te worden die een leerlijn kan ontwerpen waar zowel jij als de student gelukkig van worden.

Wereldburgerschap & Inclusie


Het mbo is een directe reële weerspiegeling van onze diverse  maatschappij. Alleen hoe ga je hiermee om? Hoe zorg je voor inclusiviteit in je lessen? Samen kijken we naar diversiteit, duurzaamheid en op welke wijze je verschillen kunt vieren op een simpele wijze en gedachtegang.

'We’re here for a reason. I believe a bit of the reason is to throw little torches out to lead people through the dark.' 

— Whoopi Goldberg