Learn beyond & together

Verkennen, Verleggen &

Verbinden voor het MBO van morgen

Onze missieWij ondersteunen tijdens conferenties, lezingen en workshops docenten en teams met tools voor hun professionalisering & leven lang ontwikkeling binnen het MBO als werkplek.


Wij focussen ons op het representeren van het MBO en het  faciliteren van een minor & starterpack voor alle studenten op HBO lerarenopleidingen.

Onze aanpak


(Startende) Docenten een stap dichterbij professionalisering brengen op het MBO als werkplek door de 'Ons MBO' leer- & werkmaterialen. Verder ondersteunen wij vanuit onze specialisatie, teams & werkgroepen om mentorschap, groeicultuur en wereldburgerschap te integregen / of verder ontwikkelen.


Wij zijn HBO lerarenopleidingen aan het voorzien van een MBO minor zodat leraren in opleiding met onderlegde kennis, mindset en vaardigheden een profiel/stage kunnen kiezen. Dit doen we door te verkennen, verleggen en helpen ontdekken wat het MBO onderwijs écht inhoud.


Groeicultuur


Met hulp bij belangrijke vraagstukken zoals het bevorderen van kwaliteitsbesef, formatief handelen en het creëren van een feedbackcultuur om van te leren.


Mentorschap


Vanuit de meest succesvolle begeleidingsvormen, taal van jongeren en didactische handvatten helpen wij om de SLB/LOB/Mentor te worden die zelf gelukkig, onvergetelijk en  verbindend is.

Wereldburgerschap

 

Over wereldinclusie & duurzaamheid om eigenaarschap, maatschappelijke verantwoordelijkheid en culturele sensitiviteit te helpen ontwikkelen.

Evenementen & Nieuws

SBO

Toetsen & Examineren

Het MBO is volop in beweging. Scholen willen hun onderwijs flexibiliseren, uitdagen en personaliseren. Maar hoe? Je kunt Golan Muhyaldin tijdens het congres Toetsen & Examineren in het MBO vinden op 13 december 2022 in het jaarbeurs in Utrecht. Er zal dan een workshop komen over formatief handelen in tijden van procesmatig werken en voorwaardelijke toetsen


Inkijkmateriaal 

'Ons MBO'

Voor ieder docent die binnen wilt kijken in het leslokaal van 'Miss G'. Een bevlogen mbo docent en mentor die met slag én stoot haar weg heeft kunnen vinden in het MBO onderwijs. Na 13 jaar verzamelen van theorie & ervaringen heeft zij boeken / leermateriaal geschreven. Wat zij kan, kan jij natuurlijk ook. Samen met alle geheimen, blunders en theorie kun je een kijkje nemen naar het échte MBO van nu en morgen.

Gastcollege

Inductie

Gastcolleges & ondersteuning bij curriculumontwerp voor HBO lerarenopleidingen ter introductie van het MBO aan studenten. Met als doel om leraren in opleiding kennis, vaardigheden en ervaringen te geven zodat zij een onderlegde keus kunnen maken in hun leerprofiel en stagekeuzes. Wij ondersteunen zowel expertgroepen, individuele docenten en teams.