the Why

Unify Horizons is meer dan alleen een bedrijf dat praktische oplossingen biedt aan professionals in het onderwijs. Het is een organisatie met een hart, gericht op sociale initiatieven en het creëren van positieve verandering in de maatschappij. Wat ons echt onderscheidt, is ons diepgewortelde besef en belang dat leren en creëren van een authentieke en professionele identiteit niet alleen beperkt kan blijven tot klaslokalen, maar een bredere horizon nodig heeft om duurzaam te groeien. Een sociale bedrijf als die van ons hoort om deze redenen met liefde een rol te spelen aan bijvoorbeeld non-profit organisaties die mee helpen met het onderwijs.

the How

Met dit doel voor ogen hebben wij verschillende sociale initiatieven gelanceerd om vrijwilligers, docenten en leraren in opleiding te ondersteunen. Een van de opmerkelijke initiatieven is het vrijwillige mentorenprogramma, waarin ervaren professionals uit diverse achtergronden zich inzetten als mentoren. Deze mentoren bieden begeleiding en delen hun kennis en ervaring met anderen. Wij bieden workshops voor non-profit organisaties. Denk bijvoorbeeld aan School’s Cool, een bedrijf dat mentoren verbind met studenten die extra begeleiding nodig hebben. Wij hebben hen een breder spectrum van de maatschappij laten ervaren dan zij van huis uit kennen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die als vluchteling hierheen komt. Dit biedt een inzicht in een andere wereld dan ze zelf hebben ervaren. Door deze interacties worden deelnemers aangemoedigd om een inclusieve en diverse leeromgeving te creëren, waarin elke student gewaardeerd en begrepen wordt.

the What

Daarnaast heeft Unify Horizons andere sociale initiatieven gelanceerd en mede aan geholpen. Denk aan het organiseren van educatieve workshops op Agora en MBO-scholen voor studenten die met een vluchteling willen praten. Denk aan helpen met huiswerk voor leerlingen in minder bevoorrechte gemeenschappen of die net in Nederland zijn gearriveerd. Dit hebben we gedaan bij vrouwencentra met beperkte middelen, vrijwillige mentoren en buitenschoolse opvangen. Deze initiatieven en samenwerkingen zijn gericht op het vergroten van de gelijke kansen in het onderwijs en het empoweren van mensen.

Benieuwd naar onze initiatieven en/of hulp nodig? Mail naar info@unifyhorizons.com