Stap in de wereld van Unify Horizons, waar diversiteit, inclusie en gelijkheid samenkomen in een krachtige visie. Wij geloven in de transformerende kracht van verhalen, in het bijzonder die van vluchtelingen, en in de rol die het onderwijs kan spelen om hen niet alleen te betrekken, maar ze ook medeverantwoordelijkheid te geven in de maatschappij waarin zij terecht komen.

Bij Unify Horizons bieden wij inspiratiesessies en sprekers die gericht zijn op het delen van deze unieke ervaringen en het vergroten van begrip en empathie.

Als docent

Voor docenten zijn wij de poort naar een verrijkende reis van bewustwording en educatieve transformatie. Onze inspiratiesessies en sprekers zoals Golan ‘Miss G’ Muhyaldin bieden waardevolle inzichten en perspectieven, waardoor je in staat bent om inclusie te bevorderen in jouw klaslokaal. Wij leren je hoe je de realiteit kan verleggen door culturele sensitiviteit als denkwijze en vaardigheid te gebruiken, zodat jij dit kan verbinden met je studenten en je werkomgeving. Leerlingen/studenten zullen de kracht van empathie ontdekken en een dieper begrip ontwikkelen voor de uitdagingen en de veerkracht van vluchtelingen, evenals hoe zij om kunnen gaan met de wereldmaatschappij.

Als onderwijsinstelling

Voor onderwijsinstellingen zijn wij de katalysator voor verandering en bevordering van inclusief onderwijs. Onze inspiratiesessies en sprekers bieden een platform om de ervaringen van vluchtelingen te delen en een cultuur van respect en begrip te bevorderen. We verbreden de perspectieven en realiteit van jouw school en teams op een manier die negativiteit transformeert tot erkenning en waardering. Dit zorgt voor een inclusieve leeromgeving waarin alle medewerkers en studenten zich écht gezien voelen, zonder te veel gedoe en met een focus op eenvoud.

Als bedrijf voor het onderwijs

Voor bedrijven zijn wij dé partner die de impact van diversiteit en inclusie versterkt. Je kan bij ons inspirerende verhalen verwachten die de harten en geesten van jouw deelnemers/medewerkers openen. Dit stimuleert creativiteit, teamwork en een cultuur van respect en inclusie. Samen creëren we een werkomgeving waarin diversiteit met behulp van ons scala aan instrumenten wordt omarmd.

'Elk weg naar geluk en succes is geleid door mentoren'

- Miss G

Bij Unify Horizons geloven we dat door het verbinden van verhalen en ervaringen een wereld kunnen creëren waarin diversiteit wordt gewaardeerd, inclusie de norm is en gelijkheid het onderwijssysteem ontwikkelt. Sluit je aan bij onze inspiratiesessies en maak deel uit van de beweging die het potentieel van vluchtelingen onthult en een pad naar een meer inclusieve toekomst opent. Samen kunnen we een blijvend verschil maken en een wereld creëren waarin iedereen de kans krijgt om te stralen.

Wist je dat diversiteit, inclusie en gelijkheid in het onderwijs van vandaag steeds meer aandacht krijgen? De uitdagingen blijven echter bestaan, vooral op het gebied van communicatie.

In het moderne onderwijs, met de generaties van nu, streven scholen ernaar om diversiteit te omarmen, inclusie te bevorderen en gelijkheid te waarborgen. Het is echter belangrijk om te erkennen dat er nog steeds obstakels zijn. Denk aan het gebrek aan:

  • Diversiteit in teams als realistische weerspiegeling van de diversiteit van studenten

  • Zelfkennis, positief zelfbeeld en kennis van eigen talenten

  • Momenten waarin teams zich kunnen verbinden

Het begrijpen en respecteren van verschillende culturen, achtergronden en perspectieven is essentieel om een inclusieve werk- leeromgeving te creëren.

Bij Unify Horizons begrijpen we deze uitdagingen en zijn we gespecialiseerd in het faciliteren van communicatieve tools en werkvormen die bijdragen aan een verbetering in verbinding en begrip tussen individuen en teams. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op het aanleren van culturele sensitiviteit en het toepassen van deze concepten in de praktijk.

Een van de manieren waarop we dit realiseren, is door hen te helpen om inzicht te krijgen in hun eigen belemmeringen,  en deze vervolgens te verleggen, zodat ze openstaan voor verschillende perspectieven en de waarde van diversiteit kunnen erkennen.

Daarnaast bieden we training en kennisoverdracht op het gebied van culturele sensitiviteit, waarbij we docenten en medewerkers tools geven om effectief te communiceren binnen een dynamisch team en rekening te houden met de diverse achtergronden van hun collega’s en studenten. Door praktische richtlijnen en inzichten te delen, kunnen ze een inclusieve omgeving creëren waarin elke leerling zich gehoord en gewaardeerd voelt. Laten we barrières doorbreken en wederzijds begrip bevorderen, om een cultuur van respect en waardering te cultiveren.

Boek ons nu

  • Inspiratiecollege ‘Nederlandse vluchteling’

  • Spreker inspirerende verhalen op basis van échte events over vluchten als kind.

  • Trainingen/ inductieprogramma voor startende docenten om hun perspectief te verbreden over de wereldburgers in de klas.

  • Alle workshops en colleges kunnen geboekt worden voor 60 á 90 minuten.

  • Al onze diensten zijn te vinden in onze shop.