Erkenningen

Unify Horizons en de gewaardeerde eigenaar, Golan Muhyaldin, hebben een aantal erkenningen ontvangen die hun inzet en toewijding op het gebied van technologie en leiderschap weerspiegelen. Door voortdurend te streven naar innovatieve oplossingen en het leveren van hoogwaardige diensten, hebben ze de aandacht getrokken van klanten en professionals in het onderwijs. Deze erkenningen komen uit hun voortdurende inspanningen om waarde toe te voegen aan hun klanten en bij te dragen aan de technologische en mentale vooruitgang binnen het onderwijs.

2023 Consortium voor Innovatie MBO talk 2022 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen MBO ambassadeur

Vergoedingen

 

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Opleidingsinstellingen en docenten die aantoonbaar voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs kunnen zich laten registreren bij het CRKBO. Een registratie bij het CRKBO biedt het voordeel van btw-vrijstelling. Vraag tijdens uw intakegesprek naar de mogelijkheden.

Scholingsbudget voor docenten

Deelname aan professionalisering heeft tal van positieve effecten, zo blijkt uit onderzoek bij de Rijksoverheid. Het zorgt voor een grotere (vak)bekwaamheid van leraren/docenten en een betere lespraktijk. De leraren/docenten die een opleiding hebben gevolgd met behulp van een Lerarenbeurs noemen ook andere opbrengsten, zoals: verdieping van de vakkennis en pedagogische vaardigheden, uitbreiding van taken en/of een andere functie en verdieping van het onderwijs aan leerlingen met speciale behoeften.  

[link] pdf (overheid.nl)

Hieronder vind je informatie over het beschikbare budget per docent binnen elke onderwijsinstelling. Voor specifieke details en verdere vragen hierover, kun je contact opnemen met je teamleider.

Subsidies voor onderwijsinstellingen

Leerlingen zijn over het algemeen tegenwoordig minder goed in basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen dan voorheen. Beheersen leerlingen de basisvaardigheden goed, dan kunnen zij zich beter ontwikkelen en meedoen in de maatschappij. Scholen kunnen daarom subsidie en extra hulp aanvragen om het onderwijs te verbeteren. Het kabinet trekt hiervoor jaarlijks € 1 miljard uit.