Missie

Unify Horizons is opgericht met één missie: het dichten van de kloof op het gebied van kennis en communicatie in het onderwijs, zowel voor startende als ervaren docenten, met betrekking tot mentorschap, wereldburgerschap en het middelbaar beroeps- en praktijkonderwijs.

Visie

Onze visie richt zich op onderwijsinstellingen, zoals het hoger onderwijs, die leermaterialen zoals ‘Ons MBO’ gebruiken in hun curriculum, om leraren in opleiding een breed scala aan kennis te bieden.Verder richten wij ons voornamelijk op leraren, zowel startend als ervaren, om samen het platform uit te breiden en daarop onze twijfels en zorgen om te zetten tot acties en dromen. Samen kalibreren, verleggen en verbinden.

Waarom

Onze voorspellingen geven weer dat het onderwijs binnen tien jaar steeds verder verwijderd raakt van de realiteit van het moderne werkveld en de maatschappij. Om deze reden hebben we onze deuren geopend en delen we onze ontwerpen en onderzoeken als het onderdeel van de oplossing.

Product Image

Boekenset Ons MBO

€ 22,50