Learn beyond & together

ONDERZOEK & ONTWERP

'Education is not the learning of facts but educating the mind to think'

- Albert Einstein

Unify Aanpak


Ontwerponderzoek naar echte ontmoeting, sociale emotionele status en verbinding in de vorm van het Unify-Aanpak. Binnen vier stappen kom je achter de onderstroom van je eigen emoties en die van jouw mentorstudent. 

Over de Streep


Onderzoek naar groepsontwikkeling en -vorming met kijk op de onderliggende emoties van de mentorklas als geheel. Met als doel om de leer- en groepsklimaat postief en inclusief te helpen ontwikkelen. Van klas naar Dream Team.