Learn beyond & together

Onderzoek & Ontwerp

Na groot succes delen we vrijblijvend onze onderzoeken en ontwerpen voor jou om te gebruiken voor lessen en gesprekken met mentorstudenten. Ons doel? leven lang ontwikkelen.

Unify Aanpak


Ontwerponderzoek naar echte ontmoeting, sociale emotionele status en verbinding in de vorm van het Unify-Aanpak. Binnen vier stappen kom je achter de onderstroom van je eigen emoties en die van jouw mentorstudent. 

Over de Streep


Onderzoek naar groepsontwikkeling en -vorming met kijk op de onderliggende emoties van de mentorklas als geheel. Met als doel om de leer- en groepsklimaat postief en inclusief te helpen ontwikkelen. Van klas naar Dream Team.


'Education is not the learning of facts but educating the mind to think'

- Albert Einstein