Learn beyond & together

Het begin

Onze founder Golan 'Miss G' Muhyaldin verteld waar het allemaal begon & de reden achter onze missie om MBO positief en reël te representeren in het hoger onderwijs en MBO.

Unify Horizons is begonnen 'along the way'.


In het jaar 2008 is het vuur voor het onderwijs aangewakkerd voor Golan Muhyaldin. Sindsdien is zij de ladder geklommen met haar vastberadenheid, oprechtheid en liefde voor de verbinding met studenten. In 2019 viral gegaan met haar how-to-verhaal over 'met je trainingsbroek lesgeven'. Sindsdien is zij te vinden op talkshows, conferenties en inspiratiebijeenkomsten over onderwerpen zoals: mentorschap, vluchtelingen, inclusie, formatief handelen en haar boeken 'Ons MBO'. In 2022 zijn haar boeken uitgebracht met als doel om startende docenten op weg te helpen in hun reis binnen het MBO.  


'Als niveau 2 mbo student zat ik op stage op het basisonderwijs. Ik zat vooral achter in de leslokaal te observeren hoe de docent het deed en hoe de leerlingen reageerden. Meer mocht ik namelijk nog niet doen. De eerste zes maanden observeren doet wat met je. Je leert luisteren en microsignalen op te vangen. Zo begon mijn reis in het onderwijs. Het moment dat ik de kans kreeg om les te geven aan groep 8 toenertijd wist ik het gelijk. Ik wil dit voor de rest van mijn leven doen. Een toewijding aan de toekomst en de professionals van morgen. Van mbo niveau 2 student groeide ik binnen vijf jaar naar niveau 3 met duale opleiding ICT en sociaal agogisch werker en daarna door naar Onderwijsassistent niveay 4. Ik voelde me als mbo student onbegrepen. Mijn eigen ervaringen als student en de contact met studenten brachten mij naar mijn échte roeping, namelijk lesgeven op het MBO. In 2016 begon ik als onzekere leraar in opleiding op het mbo. In mijn reis in het hoger onderwijs miste ik specifieke vakdidactiek over mentorschap en het MBO als werkplek. Dat voelde enorm eenzaam. Door middel van oneindige support van experts die geloven in mijn missie is zo  Unify Horizons ontstaan om het mbo positief te representeren aan startende docenten in het hoger onderwijs. Terwijl het hoger onderwijs hier onbekend nog in is richten wij ons ook op het bevorderen van het MBO van nu met drie pilaren, namelijk mentorschap, wereldburgerschap & groeicultuur. Wij zijn hier voor & door jullie. 'Golan kan over de muur van haar vakgebied heen kijken, is bereid om op allerlei gebieden/terreinen te "acteren". Een echte teamplager. Creativiteit gaat om het doorbreken van vaste denkpatronen en Golan gaat daar vol voor. Haar adagium: There is always a new challenge to keep you motivated. Ieder opleidingsteam zou zich een Golan als collega, inspirator, leercoach en duale begeleider wensen. Zij weet te verbinden, te versmelten en te verbeteren en voegt zo extra kwaliteit toe.'


- Joop de Kleijn, Young Talent Academy


'Alone we can do so little. Together we can do so much'

- Helen Keller