Learn beyond & together

Het begin

Onze founder Golan 'Miss G' Muhyaldin verteld waar het allemaal begon & de reden achter onze missie om MBO positief en reël te representeren in het hoger onderwijs en MBO.

Unify Horizons is begonnen door een 'challenge' van student.


'Miss G, waarom moet ik je geloven dat ik alles kan worden waar ik 'my mind' op heb, als ik zie dat jij dat niet doet?' Ik hefte mijn wenkbrauw op omdat ik niet begreep wat de student bedoelde. 'Ik weet zeker dat je iets anders ook wilde zijn behalve docent worden' kreeg ik terug. Ik knikte ja. 

'Ik wilde altijd al een schrijver worden en de wereld een klein beetje beter maken.' gaf ik terug. De klas keek me aan en een student die eigenlijk nooit zijn vinger op stak deed het nu wel. 'Mevrouw, heb je een boek geschreven?' ik knikte nee. De energie van de klas werd laag en het leek alsof ik ze 'kwijt' was. In mijn gedachten had ik duizenden redenen. Na dertien jaar studeren om docent te worden op het niveau waar ik zelf student was had ik geen tijd, geen vertrouwen en was ik angstig wat anderen zouden denken. Toen ik alleen in de leslokaal achterbleef kreeg ik een 'epiphany'. Waarom zouden de studenten naar mijn woorden luisteren als ik er zelf niet in geloof? Challenge accepted.


Het vuur werd aangewakkerd en sindsdien is Golan Muhyaldin met haar vastberadenheid, oprechtheid en liefde voor het vak aan het werken en schrijven voor het MBO. In 2019 is de bekende 'Miss G' viral gegaan met haar verhaal over 'met je trainingsbroek lesgeven'. Zij is buiten het lesgeven op ROC Nijmegen te vinden op talkshows, conferenties en inspiratiebijeenkomsten over onderwerpen zoals: mentorschap, diversiteit, innovatie en haar boeken 'Ons MBO'. In 2022 zijn haar boeken uitgebracht met als doel om startende docenten op weg te helpen in hun reis binnen het MBO. 


Als mbo student voelde ik mij onbegrepen. Mijn eigen ervaringen als student en de contact met studenten brachten mij naar mijn échte roeping, namelijk lesgeven op het MBO. In mijn reis in het hoger onderwijs miste ik specifieke vakdidactiek over mentorschap en het MBO als werkplek. Door middel van oneindige support van experts die geloven in de missie is zo Unify Horizons ontstaan om het mbo positief, authentiek en verbindend te representeren. 'Golan kan over de muur van haar vakgebied heen kijken, is bereid om op allerlei gebieden/terreinen te "acteren". Een echte teamplager. Creativiteit gaat om het doorbreken van vaste denkpatronen en Golan gaat daar vol voor. Haar adagium: There is always a new challenge to keep you motivated. Ieder opleidingsteam zou zich een Golan als collega, inspirator, leercoach en duale begeleider wensen. Zij weet te verbinden, te versmelten en te verbeteren en voegt zo extra kwaliteit toe.'


- Joop de Kleijn, Young Talent Academy


'Alone we can do so little. Together we can do so much'

- Helen Keller